Spondylolisthesis

Spondylolisthesis is een verschoven wervel. Een wervel in de onderrug schuift over een lager gelegen wervel en dit kan klachten veroorzaken. Dit hoeft niet altijd.

Sommige mensen lopen er jarenlang probleemloos mee rond. Maar er kan ook sprake zijn van lage rugpijn, een doof gevoel, tintelingen, pijn, spierverzwakking in het been en moeite met lopen. Bij staan en bewegen kunnen deze symptomen erger worden. Rust helpt, maar de verlichting is meestal maar tijdelijk. 

Als de pijnklachten na behandeling niet afnemen of als de aandoening neurologische gevolgen heeft, is een spondylodese-operatie nodig. 

naar boven