Nekhernia

Een hernia (Hernia Nuclei Pulposi, HNP) is een uitstulping van de tussenwervelschijf. De halswervelkolom bestaat uit zeven wervels. De meest voorkomende nekhernia's liggen tussen de 6e en de 7e wervel, maar ze kunnen ook op de andere niveaus voorkomen. Niet elke nekhernia hoeft geopereerd te worden. In 70 tot 80% van de gevallen zijn rust en fysiotherapie voldoende voor genezing. Het besluit om te opereren moet dus niet te vroeg genomen worden. Wanneer echter te lang wordt gewacht kan het herstel na een ingreep moeizamer verlopen.

Inleiding

Slijtage of degeneratie van een tussenwervelschijf is een normaal proces dat bij iedereen in meerdere of mindere mate plaatsvindt. Daarbij kan de tussenwervelschijf gaan uitpuilen, er kan echter ook een scheur in de vezelring optreden. Hier doorheen kunnen stukken uit de kern naar achteren gedrukt worden in de richting van het wervelkanaal. Meestal scheurt de ring op de zwakste plek, en dat is precies waar de zenuwwortel het wervelkanaal verlaat. Iedereen kan een hernia krijgen, en waarom dit bij de een wel en bij de ander niet gebeurt is niet bekend. Wel zie je hernia's iets vaker in bepaalde families optreden. Vaak gaan nekklachten aan het optreden van een hernia vooraf. De verschijnselen van de hernia bestaan uit pijn die in de arm uitstraalt, eventueel met een doof of prikkelend gevoel. Deze pijn treedt min of meer op in het verzorgingsgebied van de zenuw waarop de druk wordt uitgeoefend, al is dit niet zo typisch als bij de hernia onderin de rug. Druk op de zenuw kan een verlies van functie van de zenuw betekenen.

Behandeling

Nekhernia operatie indicaties

Er zijn twee indicaties om tot opereren over te gaan: ‘absoluut’ en ‘relatief’. Van ‘absoluut’ is sprake als de uitval van de zenuw zo ernstig is dat er bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen optreden. Ook druk op het ruggenmerg is meestal aanleiding om een nekhernia operatie te adviseren.

Bij de indicatie ‘relatief’ heeft de patiënt zo veel last van pijn dat goed functioneren niet meer mogelijk is. Het ervaren van de pijn speelt hier een doorslaggevende rol. De patiënt zal dan ook vooral zelf moeten beslissen of er een operatie plaats moet vinden. Uiteraard is er wel een medische indicatie benodigd.

Vervanging van de tussenwervelschijf

NedSpine behandelt nekhernia met behulp van minimaal invasieve techniek. Aan de linker- of rechterzijde van de hals wordt een kleine incisie gemaakt, van waaruit de voorkant van de wervelkolom goed bereikbaar is. Door deze kleine insnijding is er minder bloedverlies, minder littekenvorming en minder kans op beschadiging van spieren.

Na het verwijderen van de tussenwervelschijf wordt de tussenwervelruimte opgevuld. Dat kan gebeuren met eigen bot, meestal afkomstig uit de bekkenkam, met kunstbot, met botcement of met een kooitje van titanium of kunststof. Er kan ook een plaatje met schroeven worden aangebracht.

Over het ontstaan van een nekhernia en de behandeling leest u meer in de pdf nekhernia 

Herstel

  • De dag na uw operatie mag u alweer opstaan en in veel gevallen ook weer naar huis.
  • U kunt enige dagen na de operatie last hebben van heesheid en slkikklachten.
  • Een specifieke nabehandeling is er niet.
  • Het is voldoende het twee of drie weken kalm aan te doen, waarna de oude activiteiten weer mogen worden hervat.
  • Het is niet ongebruikelijk dat de eerste paar weken na de operatie nog nekklachten of pijn tussen de schouderbladen optreedt. Ook kan er nog sprake zijn van uitstralende pijn in de arm. Het beste is om dan wat meer rust te nemen, eventueel met pijnstilling.
  • Na zes weken kan worden bekeken of er wellicht nog fysiotherapie nodig is voor bijvoorbeeld gespannen nekspieren. 
  • De operatie wordt primair gedaan voor de armpijn. Het effect op de nekpijn is niet goed te voorspellen.

Complicaties

Zoals bij iedere operatie zijn er ook bij de nekherniaoperatie bepaalde risico’s. De kans dat ze optreden is echter gering. Een zeldzame complicatie is beschadiging van een stembandzenuw. Al dan niet voorbijgaande heesheid kan hiervan het gevolg zijn. Wel beschreven, maar aanzienlijk zeldzamer is beschadiging van de slokdarm. Deze ernstige complicatie komt gelukkig nauwelijks voor. Een nabloeding kan een zwelling geven in de wond en kan een spoedoperatie noodzakelijk maken. In het algemeen is 80 tot 90% van de patiënten na een nekherniaoperatie met het resultaat tevreden.
Recidieven komen zelden voor. Een recidief is het opnieuw optreden van een hernia op dezelfde plaats en aan dezelfde kant. Bij een nekhernia gebeurt dit bijna nooit, maar er kan wél op een ander niveau weer een hernia optreden.

naar boven