Disclaimer

Door middel van deze website wil Nedspine u informeren over haar kliniek en de behandelingen die daar worden uitgevoerd. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Nespine spant zich in de om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Nedpine sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling door een arts. Daar ieder menselijk lichaam uniek is en de behandelend medisch specialist een behandeling voorschrijft die bij uw situatie past kan de gekozen behandeling afwijken van de op deze website beschreven procedures. Wij adviseren u dan ook altijd een afspraak te maken met een medisch specialist om te horen wat mogelijk is.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Nedspine worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Nedspine heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Verwerking persoonsgegevens in het kader van AVG

Wij helpen u graag met al uw verzoeken rondom de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het opvragen van een kopie van uw patiëntendossier. Via onderstaande formulieren kunt u op een veilige manier zo'n verzoek bij ons indienen. Wij vragen u om ons alle informatie te geven die gevraagd wordt, zodat wij uw verzoek snel en adequaat kunnen afhandelen. 

Klik hier voor het formulier indien u patiënt, ouder, voogd of contactpersoon (gemachtigde) bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens patiënt

Klik hier voor het formulier indien u geen patiënt bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens

Mocht het invullen van het formulier niet lukken, dan kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com
Indien u een derde (al dan niet gemachtigd bent), verzoeken wij u een e-mail te sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com

Privacy Statement

De persoonsgegevens van de bezoekers van de website behandelt Nedspine met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Download hier ons Privacy Statement
naar boven