Milieu

Het milieujaarverslag van NL Healthcare Clinics. Voor de zorg is gekozen voor het behalen van de bronzen status van de certificering Milieu Platform Zorg (MPZ). In oktober 2017 zijn we hiermee van start gegaan.

De ‘Milieuthermometer Zorg' is een instrument om de milieuprestatie en het milieumanagement blijvend te verbeteren en om personeelsleden, cliënten, bezoekers en overheid inzicht te geven in de resultaten.

De Milieuthermometer biedt structuur voor een duurzame bedrijfsvoering in de instelling. Naast het leveren van kwalitatief goede en veilige patiëntenzorg, voelen wij ons ook medeverantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving en een duurzame wereld.

 Lees meer in ons Milieujaarverslag 2017, hieronder te downloaden.

Download | Milieujaarverslag 2017
naar boven