Over NedSpine

NedSpine onderdeel van NL Healthcare Clinics

Frank nlhcc

“NL Healthcare Clinics is een landelijke aanbieder van hoogwaardige planbare medisch specialistische zorg op het gebied van Bewegen (Medinova, Orthopedium, Nedspine), Ogen (Oogziekenhuis Zonnestraal) en Huid (Dermicis). We zijn met onze focusklinieken onderscheidend in de gezondheidszorg door hoge medisch technisch kwaliteit, uitstekende service en beleving en een bedrijfsmatige aanpak. Daarmee leveren we een bijdrage aan de gezondheid van onze patiënten en aan hoogwaardige betaalbare zorg in Nederland.

De mensen die werken bij NL Healthcare Clinics zijn toegewijd, ondernemend en professioneel. We denken voortdurend vanuit de patiënt en zorgen ervoor dat iedere patiënt in 1 van onze 18 klinieken wordt voorzien van deskundige en persoonlijke aandacht. We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt in een betrouwbare rustige omgeving.

Ik ben trots op onze medewerkers, die met veel aandacht specialistische zorg leveren op hoog niveau. De uitstekende waarderingen van de patiënt voor onze zorg geeft ze iedere dag enthousiasme en energie om er te zijn voor onze patiënten. Ik werk al lang in de gezondheidszorg en zie de zorg ook veranderen. Focusklinieken zoals de klinieken van NL Healthcare Clinics zijn in staat om hoge kwaliteit tegen scherpe tarieven te bieden. Dat is essentieel in een sector waarin Nederlanders in toenemende mate het heft in eigen handen nemen, ook als het om verzekerde zorg gaat. Wij weten dit te combineren met een klantgerichte aanpak, waarbij service en patiëntbeleving cruciaal zijn. De komende jaren zullen wij ons nog meer toeleggen om de patiënt te voorzien van de juiste specialistische zorg, daar ligt onze toekomst!”

Frank Arnoldy
Bestuurder NL Healthcare Clinics

Behandelcentrum

NedSpine is gemakkelijk te vinden. Op een goed bereikbare locatie in Ede, aan de Pascalstraat 21 treft u een hypermoderne kliniek, voorzien van geavanceerde diagnostische apparatuur, state-of-the-art operatiekamers, plezierig ingerichte verpleegruimtes en alles wat voor een servicegericht en efficiënt functioneren noodzakelijk is. Alle patiëntenkamers zijn voorzien van TV en er is gratis toegang tot het draadloos netwerk. Routebeschrijving & Contactgegevens

Operaties Medinova Kliniek Klein Rosendael
Ook de operaties van Medinova Kliniek Klein Rosendael (te Arnhem) worden uitgevoerd op deze locatie van NedSpine in Ede. 

Locatie

Veiligheid en kwaliteit

NedSpine heeft een afdeling Kwaliteit. De manager en de medewerkers van de afdeling Kwaliteit zijn samen met álle zorgmedewerkers, verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid binnen NedSpine. Het kwaliteitsteam ziet er o.a. op toe dat bestaande en nieuwe afspraken in alle vestigingen wordt geïmplementeerd. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle wet- en regelgeving rondom kwaliteit en veiligheid, welke van toepassing is voor ons, binnen NedSpine wordt geïmplementeerd.

Nedspine binnen

Rechten en plichten

Wanneer u bij Nedspine komt voor een consult of behandeling, doen we er alles aan om u de beste zorg te leveren.  Dit doen we samen met u. De onderlinge relatie tussen patiënt en hulpverlener, zoals de rechten en plichten van beiden, zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De volgende alinea’s  geven meer informatie over deze rechten en plichten.

Rechten

 • Rechten op informatie
 • Recht om informatie te weigeren
 • Recht op toestemming geven
 • Recht op een second opinion
 • Recht op een medisch dossier
 • Recht op inzage van uw dossier

Plichten

 • Legitimeren
 • Gedragingen
 • Informatie over uw gezondheid
 • Privacy
 • Geheimhoudingsplicht
 • Gebruik en beveiliging van uw gegevens
Nedspine kamer
8.8
Tevredenheid
567
Operaties
678
Afspraken
30
Medewerkers

Toegangstijden

Vaak kunt u snel bij ons terecht voor een eerste consult. Heeft u voorkeur voor een bepaalde specialist, dan kan het zijn dat de wachttijd langer is.

In onderstaand overzicht treft u de actuele wachttijden in kalenderdagen van de meest voorkomende behandelingen:

 1e afspraak
 Neurologie 17
 Neurochirurgie 17
 Orthopedie 17

 Behandeling
 Operatie nekhernia (cervicaal) 14
 Operatie rughernia (lumbaal) 10
 Operatie spondylodese 14

Wachttijd in kalenderdagen | week 24 | 12 - 19 juni

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen via ons reguliere nummer 0318 - 439280 of via onze afdeling wachtlijstbemiddeling: 023 - 890 02 47.
Ook kan u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Veelgestelde vragen

Klachten en incidenten

Wegwijzer bij klachten

Bent u niet tevreden over de verleende zorg of bejegening bij Nedspine? Dan willen wij daar graag samen met u een oplossing voor vinden.

Hoe verloopt de procedure:
Wanneer is een klacht een klacht?

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken bij Nedspine, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht kan betrekking hebben op de bejegening door onze medewerkers, de medische behandeling of de informatievoorziening. Ook kan de klacht gaan over zaken zoals wachttijden, privacy of de ruimte waarin u verbleef.

De eerste stap
De eerste stap die u kunt nemen wanneer u een klacht heeft, is dit bespreken met de betreffende persoon. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit niet het gewenste effect heeft of dat u de klacht niet met deze persoon (personen) wilt bespreken. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Nedspine.

De klachtenregeling van Nedspine
Nedspine beschikt over een klachtenregeling zoals in de Wet WKKGZ is voorgeschreven. Deze regeling zorgt ervoor dat op professionele wijze aandacht wordt besteed aan uw klacht. De oorzaken van de klachten worden geïnventariseerd en geregistreerd. Dit kan bijdragen aan verbetering van de zorg van Nedspine. 

Nedspine biedt de volgend mogelijkheden om klachten op te lossen:
• Bemiddeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris
• Formele schriftelijke klachtbehandeling door de instelling

De klachtenfunctionaris
In situaties waarbij twee partijen het niet eens kunnen worden, kan de klachtenfunctionaris gevraagd worden te bemiddelen. Hiermee wordt geprobeerd een oplossing te vinden en het vertrouwen te herstellen. De klacht, die afkomstig moet zijn van de patiënt of namens de patiënt, kan per brief, per email of via het digitale klachtenformulier in te vullen bij de klachtenfunctionaris worden ingediend.

Correspondentieadres bij klachten

De standplaats van de klachtenfunctionaris is Kliniek Orthopedium in Delft.

Postadres:
Kliniek Orthopedium
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Olof Palmestraat 20
2616 LS Delft

E-mailadres: klachten@orthopedium.nl

De klachtenfunctionaris streeft er naar binnen twee werkdagen na ontvangst van uw klacht contact met u op te nemen. Met u kan dan overlegd worden op welke wijze u uw klacht wilt laten behandelen, door middel van bemiddeling of een formele schriftelijke reactie. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Geschillencommissie Zorg
Mocht u na de formele klachtbehandeling door middel van een schriftelijke reactie van de instelling niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg.
Heeft u schade geleden en verwijt u dat de instelling dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen tot schadevergoeding bij de directie van Nedspine. De klachtenfunctionaris kan u over deze procedure informatie en advies geven.

Geheimhouding en privacy
Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij beroepshalve kennisnemen. Deze verplichting geldt ook voor de klachtenfunctionaris. U kunt erop rekenen dat de gegevens over u en uw klacht strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenregistratie
De klachtenfunctionaris houdt een register bij van de binnengekomen klachten en brengt hierover verslag uit aan de directie van Nedspine. Ook hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy.

Instanties buiten Nedspine
U kunt zich altijd met uw klacht wenden tot externe personen en/of instanties buiten Nedspine.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 2680, 3500 GR Utrecht

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250, 3500 GG Utrecht

Het Juridisch Loket
Bel 0900 – 8020 of kijk op juridischloket.nl voor adressen bij u in de buurt

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LP)
Postbus 9101, 3506 GC Utrecht

Regionale Tuchtcolleges
Kijk voor de adressen op de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

De Geschillencommissie
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Lees hier Klachtenregeling Clienten NL Healthcare Clinics (Medinova, Orthopedium, Nedspine, Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis) 

Lees hier Regelement Klachtenfunctionaris NL Healthcare Clinics (Medinova, Orthopedium, Nedspine, Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis)

 • Ischias is een uitstralende zenuwpijn in de bilstreek en het been. Naast deze pijn kan ook sprake zijn van tintelingen of een doof gevoel. In zeldzame gevallen is er ook krachtsverlies, met klachten als klapvoet, door het been zakken of niet op de tenen kunnen staan. Ischias is meestal een goedaardig ziektebeeld dat binnen zes weken spontaan verdwijnt. Duren de klachten langer dan is er reden om verder onderzoek te doen naar de oorzaak. Een röntgenfoto of MRI-scan van de lage rug zijn dan nodig om de juiste diagnose te kunnen stellen. Als blijkt dat de langdurige klachten worden veroorzaakt door een  hernia, spondylolisthesis of instabiele wervels, dan kan een endoscopische of minimaal invasieve operatie uitkomst bieden.

 • Hernia, of voluit hernia nuclei pulposi, is de aanduiding voor het uitpuilen van de kern van de tussenwervelschijf. Door genetisch zwakke vezels of door overbelasting kan de buitenste ring van de tussenwervelschijf beschadigd raken. De kern kan daardoor naar buiten uitpuilen. Gebeurt dit in de buurt van het ruggenmerg of bij een uittredende zenuw, dan heeft dat invloed op de geleiding van het zenuwstelsel. Er kunnen dan symptomen ontstaan als uitstralende pijn, gevoelsstoornissen en krachtverlies.
  Lees meer over de behandeling van hernia.

 • Kanaalstenose is een vernauwing van het wervelkanaal. Door deze vernauwing kunnen zenuwbanen langdurig bekneld raken en beenklachten veroorzaken. Deze klachten treden vooral op tijdens het lopen of bij langdurig stilstaan. Kanaalstenose kan aangeboren zijn, maar in de meeste gevallen is het een verworven aandoening, die pas op latere leeftijd optreedt. De aandoening ontstaat door slijtage van gewrichten rondom het inwendige kanaal. Dit maakt de gewrichten breder, waardoor zij een vernauwing van het wervelkanaal veroorzaken.
  Lees meer over de behandeling van kanaalstenose.

 • Spondylolisthesis is een verschoven wervel. Een wervel in de onderrug schuift over een lager gelegen wervel en dit kan klachten veroorzaken. Dit hoeft niet altijd. Sommige mensen lopen er jarenlang probleemloos mee rond. Maar er kan ook sprake zijn van lage rugpijn, een doof gevoel, tintelingen, pijn, spierverzwakking in het been en moeite met lopen. Bij staan en bewegen kunnen deze symptomen erger worden. Rust helpt, maar de verlichting is meestal maar tijdelijk. Als de pijnklachten na behandeling niet afnemen of als de aandoening neurologische gevolgen heeft, is een operatie nodig.
  Meer informatie over behandeling van spondylolisthesis.

 • Hoe vreemd het ook klinkt, rugaandoeningen geven niet altijd rugpijn. Een beklemde zenuw in de rug kan ook pijn veroorzaken in het been of in de bilstreek. Ook gevoelloosheid en tintelingen kunnen een aanwijzing zijn. Andere symptomen van rugklachten zijn: krachtsverlies, klapvoet, door het been zakken of niet op de tenen kunnen staan. Als u langdurig last heeft van deze klachten is nader onderzoek aan te bevelen.
  Vul de vragenlijst in voor een persoonlijk advies van één van de orthopedisch chirurgen.

 • De kosten van een operatie worden door vrijwel elke zorgverzekeraar volledig vergoed. U dient wel een verwijzing van een huisarts of een medisch specialist te hebben.
  Kijk hier voor meer informatie over de vergoeding door uw zorgverzekeraar of neem contactop met NedSpine.

 • Een operatie is nooit zonder risico. De narcose kan bijwerkingen geven en complicaties als infectie, nabloeding, trombose, zenuwschade of beschadiging van de “dura”, het vlies om de zenuw kunnen zich altijd voordoen. Dit laatste wordt overigens tijdens de operatie hersteld. NedSpine zorgt ervoor dat patiënten goed over operatierisico’s worden geïnformeerd en uiteraard spannen wij ons in om elk risico zoveel mogelijk uit te sluiten en te beperken. Bij NedSpine wordt uw operatie endoscopisch, via een buisjestechniek uitgevoerd. Dit is een minimaal invasieve techniek, Het betekent dat er een hele kleine huidsnede wordt gemaakt en dat er minder spierschade optreedt. Ook de kans op bloedingen en infectie is minder. Dankzij deze techniek is een korte ziekenhuisopname van slechts één nacht nodig en u zult na de operatie minder pijn hebben.

 • Of u geholpen kunt worden bij Nedspine is afhankelijk van meerdere factoren. 
  Dit heeft er mee te maken dat patiënten met sommige aandoeningen meer risico’s lopen bij een operatie en voor een veilige behandeling extra voorzieningen en/of specialisten nodig zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn patiënten jonger dan 18 jaar, patiënten die het afgelopen jaar een hart of herseninfarct hebben gehad, een BMI van 34 of hoger en patiënten met een pacemaker. Nedspine geeft er de voorkeur aan om dit door te nemen in een persoonlijk contact (bij de telefonische intake) zodat er ook evt. overleg met een arts plaats kan vinden.Wij zijn ons ervan bewust dat dit tot teleurstelling kan leiden maar hopen op uw begrip.
  De veiligheid voor onze patienten staat hierin voorop.

 • Eén van de voordelen van NedSpine is de snelle en efficiente werkwijze. U heeft daardoor geen last van wachtlijsten. NedSpine helpt u snel en u bent snel weer thuis.

 • Bij de “klassieke” rugoperatie wordt een grotere operatiewond gemaakt en de chirurg bekijkt de situatie voornamelijk vanuit zijn eigen gezichtspunt. Endoscopie maakt het mogelijk om te opereren via een kleinere opening. Het zicht is bovendien beter omdat er gewerkt wordt met een microscopische camera en een al even kleine, felle lichtbron. Zo kan met uiterste precisie worden geopereerd. Dankzij deze techniek is er bovendien minder kans op complicaties zoals infectie. Er is ook minder bloedverlies en minder napijn.   

 • Ja, op de opnamedag wordt u geopereerd onder algehele narcose. Voor de operatie is er gelegenheid om de anesthesist en de orthopedisch chirurg te spreken. Omdat de operatie endoscopisch wordt uitgevoerd, hoeft uw narcose niet lang te duren. Meestal is meteen of enkele uren na de operatie de oude pijn in uw been of rug verdwenen. Wel kan er in de weken na de operatie nog wat pijn in het been optreden; dit hangt samen met de reactie van het littekenweefsel dat de zenuw kan irriteren. De dag na de operatie wordt u ontslagen en mag u weer naar huis.

 • Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken bij Nedspine, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht kan betrekking hebben op de bejegening door onze medewerkers, de medische behandeling of de informatievoorziening. Ook kan de klacht gaan over zaken zoals wachttijden, privacy of de ruimte waarin u verbleef.

  De eerste stap die u kunt nemen wanneer u een klacht heeft, is dit bespreken met de betreffende persoon. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit niet het gewenste effect heeft of dat u de klacht niet met deze persoon (personen) wilt bespreken. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Nedspine.

naar boven