Veilig omgaan met vertrouwelijke gegevens

Veilig omgaan met vertrouwelijke gegevens is momenteel een actueel onderwerp. Steeds meer bedrijven binnen de zorg werken met versleutelde e-mails om zo op een veilige manier om te gaan met (patiënt)gegevens.

Bij NLHCC (Nedspine, Orthopedium, Medinova, Huidziekenhuis Dermicis, Oogziekenhuis Zonnestraal en Holding NLHCC) wordt er veel gewerkt met privacy gevoelige informatie. Het is belangrijk te voorkomen dat deze gegevens in verkeerde handen terechtkomen. Wanneer onze medewerkers privacy gevoelige informatie versturen, doen ze dit beveiligd via de e-mail. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de tool ZIVVER in Outlook. Op deze manier zorgen wij er voor dat de privacy van onze patiënten altijd gewaarborgd blijft.

naar boven