Vergoeding verzekering

Nedspine heeft voor 2017 afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars. Nedspine biedt verzekerde zorg. Dit houdt in dat de volledige kosten voor HNP/hernia-, spondylodese- en kanaalstenosebehandelingen 100% worden vergoed door uw zorgverzekeraar met aftrek van uw eigen risico. 
Het wettelijk eigen risico voor 2017 bedraagt euro 385,-. Mogelijk heeft u vrijwillig voor een hoger eigen risico gekozen. 

Wij krijgen als zorgaanbieder veel vragen over het eigen risico. Bv.: Hoe wordt het eigen risico bepaald? In welk jaar moet ik mijn eigen risico betalen?
U kunt op de website van NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) lezen hoe het eigen risico tot stand komt: www.nza.nl/eigen-risico-en-ziekenhuisbezoek.

Verwijzing

Om voor volledige of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijzing van een huisarts of een medisch specialist nodig.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over de vergoeding in uw situatie? Neem gerust even contact op met NedSpine. Onze medewerkers helpen u graag. U kunt natuurlijk ook informeren bij uw verzekeraar.

Passantentarieven

Als uw verzekeringsmaatschappij geen contract met NedSpine heeft, of als u verzekerd bent via CVZ/Agis buitenland, dan gelden de zogeheten passantentarieven. Bekijk de Passantentarieven 2017 hier.

Ter informatie Passantentarieven 2016 

Indien u na het maken van het door ons gevraagde onderzoek (MRI) de poli afspraak bij de arts annuleert of niet komt opdagen, zijn wij genoodzaakt de kosten van de MRI bij u zelf in rekening te brengen.

naar boven