Heeft u last van uw rug?

Anatomie

De rug is een dynamische keten van wervels, die worden afgewisseld door tussenwervelschijven. Dit geheel noemen we de wervelkolom. De wervels bestaan uit bot. De tussenwervelschijf of discus bestaat uit een kern van kraakbeen, die wordt omgeven door een elastische ring van vezels. Als de tussenwervelschijf intact is, bestaat het kraakbeen voor 80% uit water. Het is te vergelijken met een stevige, vochtige spons. De druk in de tussenwervelschijf wordt beïnvloed door wat we doen. Door staan, bukken en zitten, vooral in de auto, kan de druk in de tussenwervelschijf toenemen.

Oorzaak

Rugpijn kan meerdere oorzaken hebben. In sommige gevallen is er sprake van een afgegleden rugwervel of slijtage aan één van de tussenwervelschijven. Als er naast pijn in de rug sprake is van uitstraling naar een been kan er sprake zijn van een lage rughernia of een wervelkanaalvernauwing (kanaalstenose).

Spondylolisthesis

Spondylolisthesis is een verschoven wervel. Een wervel in de onderrug schuift over een lager gelegen wervel en dit kan klachten veroorzaken. Dit hoeft niet altijd. Sommige mensen lopen er jarenlang probleemloos mee rond. Maar er kan ook sprake zijn van lage rugpijn, een doof gevoel, tintelingen, pijn, spierverzwakking in het been en moeite met lopen. Bij staan en bewegen kunnen deze symptomen erger worden. Rust helpt, maar de verlichting is meestal maar tijdelijk.

Als de pijnklachten na behandeling niet afnemen of als de aandoening neurologische gevolgen heeft, is een spondylodese-operatie nodig.

Hernia

Een hernia (Hernia Nuclei Pulposi, HNP) is een uitstulping van de tussenwervelschijf. De halswervelkolom bestaat uit zeven wervels. De meest voorkomende nekhernia's liggen tussen de 6e en de 7e wervel, maar ze kunnen ook op de andere niveaus voorkomen. Niet elke nekhernia hoeft geopereerd te worden. In 70 tot 80% van de gevallen zijn rust en fysiotherapie voldoende voor genezing. Het besluit om te opereren moet dus niet te vroeg genomen worden. Wanneer echter te lang wordt gewacht kan het herstel na een ingreep moeizamer verlopen.

Afspraak maken

In alle gevallen wordt er met u een persoonlijk behandelplan opgemaakt en bekeken welke behandeling de beste oplossing voor u is.

naar boven